Rekrutacja na zajęcia artystyczne 2017/2018

 

Oddaję w Państwa ręce druk deklaracji udziału

oraz Regulamin, z którym proszę się zapoznawać.

 

Proszę składać deklaracje w placówce w zamkniętych kopertach, wysyłać pocztą, ewentualnie scan wypełnionych deklaracji przesyłać na adres mailowy: zpwp.sieradz@onet.pl.

 

 

Created with Webwave CMS