Samorząd Wychowanków 

 

1. Przewodnicząca - Anna Gawęda

2. Wiceprzewodnicząca - Maria Mazurek

3. Sekretarz - Aniela Przybyłek

4. Członek - Iga Jadwiszczak

Created with Webwave CMS