W dniu 8 grudnia 2017 r.

nie odbędą się zajęcia kół tanecznych Pani mgr Beaty Toboły - chętni uczestnicy zajęć wyjeżdżają do kina
w ramach mikołajkowo-andrzejkowego spotkania integracyjnego

 

W dniu 14 grudnia 2017 r.

nie odbędą się zajęcia koła muzycznego
Pani mgr Haliny Mamos-Cembrzyńskiej z godz. 15.00

 

W dniach: 6 -15 grudnia 2017 r.

z powodu choroby nauczyciela nie odbędą się zajęcia grup Pani mgr Edyty Kuldy

W dniu 8 grudnia 2017 r.

nie odbędą się zajęcia koła plastycznego Pani
mgr Zdzisławy Budki z godz. 16.30.
Zajęcia te zostaną odrobione w dwa kolejne piątki
(dzieci zostaną dłużej na zajęciach)


 

Serdecznie przepraszamy :-( 

 

Created with Webwave CMS