KADRA

Pani mgr Izabela Sufleta

 

dyrektor, wykształcenie: mgr Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), oraz Menadżer Oświaty i dydaktyki Przedsiębiorczości (Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach - studia podyplomowe). Skończyła również kurs kwalifikacyjny Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz szereg szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy rodzinom z problemami, sytuacji dziecka w rodzinie jako pełnomocnik gminy ds. rozwiązywania problemów społecznych. 29-letni staż pracy w placówkach kultury i oświaty (dyrektor, nauczyciel, instruktor muzyki) daje szeroką wiedzę o potrzebach edukacyjno-artystycznych, społecznych dzieci i młodzieży. 

 

      

 

 

 

Pani mgr Dorota Młynarczyk

 

nauczyciel plastyki, sprawuje obecnie funkcję Wicedyrektora, głównym zadaniem którego jest pełnienie nadzoru pedagogicznego w placówce i dbałość o wysoki poziom prowadzonych w placówce zajęć. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, kierunku Wychowanie Plastyczne, Menadżer Oświaty. Skończyła wiele kursów w tym np. Kurs tkactwa artystycznego I stopnia. Prowadzi jedno koło plastyczne dla młodzieży w wieku 11 - 16 lat. Wymiar godzinowy - trzy godziny lekcyjne. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez Panią mgr Młynarczyk.

 

                                               

 

 

 

 

 

 

Pani mgr Zdzisława Budka
 

nauczyciel plastyki. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności nauczyciel, skończyła studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki. Od wielu lat prowadzi w placówce koła plastyczne, graficzne i malarstwa dla dzieci i młodzieży. Najmłodsze to 6-cio latki, które uwielbiają swoje zajęcia z Panią. Wybitne osiągnięcia wychowanków Pani Budki są szeroko znane w środowisku. Nagrody w konkursach o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej przyznawane są za prace wychodzące z tej pracowni każdego roku. Wymiar godzinowy - 18 godzin lekcyjnych. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez Panią Mgr Budkę.

 

                                                                

 

 

 

 

 

Pani mgr Beata Toboła

 

nauczyciel tańca, wieloletni i doświadczony przyjaciel dzieci i młodzieży, osoba którą dzieci uwielbiają za jej wspaniały stosunek do nich, zaangażowanie i organizację różnego rodzaju form wyjazdowych: warsztatów, wycieczek czy imprez integracyjnych. Obecnie sprawuje również funkcję Opiekuna Samorządu Wychowanków - właśnie z uwagi na fakt, że potrafi swoim przykładem porwać dzieci do wspólnego działania.

Wykształcenie: WSP w Zielonej Górze-pedagogika kulturalno-oświatowa, Policealne Studium Zaoczne Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie-instruktor kulturalno wychowawczy o specjal. taniec, Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawcze. Wymiar godzinowy - 18 godzin lekcyjnych. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez Panią Mgr Tobołę.

                  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani mgr Edyta Kulda

 

nauczyciel tańca, doświadczony i pełen twórczych pasji, które trafiają w szczególności na podatny grunt młodych wychowanków- grup starszych. Wykształcenie: Uniwersytet Łódzki-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Szkoła Aktorska i Telewizyjna "Spot" w Krakowie-kier.aktorski, Kurs kwalifikacyjny dla Instruktorów Tańca w specjalności taniec współczesny Jej kontakt z młodzieżą owocuje dojrzałymi koncertami taneczno-teatralnymi, których treść wyrażana za pomocą ruchu jest świetną formą ekspresji i pokazania emocjonalności człowieka. Nauczyciel obecnie realizuje ostatni stopień awansu zawodowego wprowadzając nowe elementy pracy opisane w innowacji pedagogicznej. Wymiar godzinowy - 12 godzin lekcyjnych. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez Panią Mgr Kuldę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani mgr Halina Mamos-Cembrzyńska

 

nauczyciel muzyki, nasz nowy uśmiechnięty i profesjonalny "nabytek". Wykształcenie:  Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Ped.- Art. w Kaliszu, podyplomowe: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńcza i wychowawcza oraz kurs nadający kwalifikacje :bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwa, studium organistowskie. Nauczyciel z ogromnym doświadczeniem estradowym, w pracy z dziećmi łączący elementy umuzykalniania, ruchu, zabawy i emisji głosu. Połączenie tych elementów sprawia, że dzieci świetnie się na zajęciach czują i chętnie pracują i ćwiczą... bo muzykowanie to również ciężka praca. Wymiar godzinowy - 12 godzin lekcyjnych. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez Panią Mgr Mamos - Cembrzyńską.

 

          

 

 

 

 

 

Pan Andrzej Frankowski

 

nauczyciel ds. organizacji imprez sportowych realizuje w placówce zadania z zakresu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Sieradzkiego, z ramienia organizacji sportowych wyższych szczebli wspiera lub organizuje zawody ponadpowiatowe a także wojewódzkie. Wykształcenie: Studia zawodowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Płocku - Wydz.Pedagogiczny-pedagogika rewalidacyjna, Kurs gimnastyki korekcyjnej,

 

 

 

     W Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego pracuje Kadra o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych, ogromnym doświadczeniu w pracy pozaszkolnej z dzieckiem uzdolnionym, nauczyciele pełni pasji i twórczej kreatywności, ludzie o odpowiednich predyspozycjach osobowościowych, prawych charakterach i wysokich wartościach etycznych.

Created with Webwave CMS